Health & Wellbeing Group

GRŴP LLES IECHYD

Mae criw o wirfoddolwyr yma ar y fferm wedi dod at ei gilydd i ffurfio Grŵp Lles Iechyd.

Y weithgaredd gyntaf gan y grŵp fydd cynnal dosbarthiadau dysgu coginio iach a fydd ar gael i bobl y gymuned.

Fe fydd gwirfoddolwyr sy’n dymuno cymryd rhan yn dysgu’r dosbarthiadau yn derbyn hyfforddiant yn rhad ac am ddim gan Adran Dietegol y Bwrdd Iechyd. Fe fydd yr hyfforddiant yn golygu fod gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi am un diwrnod o bump awr yr wythnos dros gyfnod o bump wythnos. Yn ychwanegol, bydd hyfforddiant undydd ar gael i unrhyw un a fyddai yn dymuno dysgu’r cyrsiau hyn i lefel WEA.

Health & Wellbeing Group

A couple of volunteers here at the farm have got together to form a Health and Wellbeing group.

The first activity that the group will start will be teaching healthy cookery classes which will be available to the people in our community.

Volunteers wishing to take part in teaching these classes will be provided with training free of charge by the NHS dietetic department. This training will involve volunteers doing training one 5 hour day a week over a 5 week period. One more day training will be available to anyone who would like to teach these courses to WEA level.

Comments are closed.