AGM 2018

 

Canolfan Amgylcheddol Moelyci Environmental Centre
Lôn Felin Hen, Tregarth, Bangor, LL57 4BB
01248 602 793 / www.moelyci.org / office@moelyci.org

 

Please scroll down for English Language Version

 

28 Mis Mehefin 2018

Hysbysiad Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Annwyl Aelodau,

Dalier sulw, rydym wedi gorfod canslo CCB Canolfan Amgylcheddol Moelyci, oedd wedi cael ei drefnu ar gyfer Dydd Llun 2ail o Gorffennaf 2018.

Byddwn yn cysylltu hefo chi eto yn fuan

Yn gywir

Pauline Egan ar ran y Bwrdd

28th June 2018

Notice of Annual General Meeting

Dear Members,

Please note that Moelyci Environmental Centre’s planned AGM meeting, scheduled for Monday  2nd July 2018 has now been cancelled.

We will be in touch in due course.

Yours Sincerely

Pauline Egan, on behalf of the Board

Comments are closed.